• Francuskie kino na Berlinale: dojrzałość w kryzysie

    Por En 16 de Marzo de 2016

    Francja świetnie zaprezentowała się w czasie tegorocznego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Główny temat francuskich filmów: kryzys wieku średniego. Kobiety i mężczyźni w kwiecie wieku konfrontują się z samotnością i zastanawiają nad swoją tożsamością, często z dużą dawką humoru. Pomysł sprawdził się w przypadku Mii Hansen-Love, laureatki Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej reżyserki.

  • La Cour de Babel: piękna opowieść o tolerancji

    Por En 2 de Abril de 2014

    24 uczniów, wiele róż­nych na­ro­do­wo­ści i jeden wspól­ny cel: nauka fran­cu­skie­go w kla­sie ad­ap­ta­cyj­nej w gim­na­zjum La Gran­ge aux Bel­les w dzie­sią­tej dziel­ni­cy Pa­ry­ża. Przez rok fil­mo­wa­ła ich re­ży­ser Julie Ber­tuc­cel­li, czego efek­tem jest La Cour de Babel (Klasa Babel) – pięk­ny film o to­le­ran­cji i sztu­ce życia we wspólnocie.