• Nasza Ekipa Miesiąca: Londyn

  Por En 25 de Febrero de 2015

  Dzięki ich żywym reakcjom na atak w „Charlie Hebdo"  i fantastycznemu wywiadowi z filmowcem Lucą Vullo o włoskich imigrantach w Londynie, redakcja cafébabel Londyn została w styczniu nagrodzona tytułem Naszej Ekipy Miesiąca. Zespół, prowadzony przez Angelo Boccato i Alexa Fargiera, pomógł ożywić Cafébabel w Wielkiej Brytanii. 

 • Terroryzm - wszyscy jesteśmy Duńczykami

  Por En 23 de Febrero de 2015

  W poniedziałek policja aresztowała dwóch domniemanych wspólników sprawcy zamachu w Kopenhadze. Dwudziestodwulatek zastrzelił uczestnika sobotniej debaty o islamie i wolności słowa oraz ochroniarza czuwającego przed synagogą. Niektórzy komentują, że Europa może rozwijać swoje wartości tylko pod ochroną policji, inni wzywają do zaprzestania ofensywnej krytyki islamu.

 • Poliamoria - kocham cię. I ciebie. I ciebie też.

  Por En 20 de Octubre de 2014

  Bądźmy szczerzy: czyż nie szukamy wszyscy prawdziwej, wielkiej miłości? Jednak czy miłość musi się ograniczać do jednej osoby? Być może powiedzenie „im więcej, tym lepiej" sprawdza się również w miłości i im więcej partnerów, tym więcej szczęścia w związku? Poliamorianie są właśnie tego zdania. Artykuł o miłości, która niejedną ma twarz.

 • 1989: Jak zapamiętałem ostatnie dni Żelaznej Kurtyny

  Por En 30 de Septiembre de 2014

  Dzisiaj w pełni rozumiem jak ważny w moim życiu i w historii świata był rok 1989. Jednak w tamtym czasie nie miałem pojęcia jak doniosłe zmiany zachodzą w świecie zewnętrznym.

 • Irak: wielkie nadzieje i wysokie obcasy

  Por En 11 de Septiembre de 2014

  Jak to jest być kobietą i aktywistką w Iraku? Cafébabel rozmawia z N., młodą odważną kobietą, która walczy o to, żeby jej kraj był lepszym miejscem.

 • Słowacja, czarna dziura europejskich wyborów

  Por En 2 de Septiembre de 2014

  Relacja z podróży do Bratysławy, punktu na rozdrożu między UE a Rosją, miejsca, gdzie pomimo silnej tożsamości europejskiej frekwencja wyborcza spada, jednak protesty i rozczarowanie nie spowodowały wzrostu nastrojów antyeuropejskich i populizmu.

 • Budapeszt: Romska walka o normalność

  Por En 21 de Agosto de 2014

  W majowych wyborach europejskich potwierdziło się to, że Węgry coraz intensywniej spoglądają w prawo. Nie jest to dobry omen dla dyskryminowanych Romów. Trendowi temu przeciwstawiają się jednak pojedyncze jednostki, które próbują oddalić od uciskanych mniejszości widmo biedy.

 • Czystki Camerona - żegnajcie bladzi i nudni mężczyźni!

  Por En 20 de Agosto de 2014

  W ostat­nim prze­ta­so­wa­niu przed wy­bo­ra­mi w  2015 roku David Ca­me­ron, próbując poprawić wizerunek Konserwatystów, zastąpił mężczyzn w średnim wieku kilkoma żeńskimi twarzami. Teraz Wielka Bry­ta­nia ma eu­ro­scep­tycz­ne­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych, an­ty-rów­no­ścio­wą mi­ni­ster ds. równości i mi­ni­ster śro­do­wi­ska prze­ciw­ną zie­lo­nym źró­dłom ener­gii.

 • Charlottengrad: Ten Berlin, w którym mówi się po rosyjsku

  Por En 31 de Julio de 2014

  W latach dwudziestych XX wieku berlińska dzielnica Char­lot­ten­burg była nazywana „Char­lot­ten­grad" z powodu zalewu Rosjan, którzy przybyli tu w następstwie rewolucji. Obecnie stolica Niemiec ma 200-300 tysięcy rosyjskojęzycznych mieszkańców i wbrew wszelkim kontrowersjom ta społeczność to obywatele UE. Czy jednak oni sami zgadzają się z tym statusem?

 • Młodzi niemieccy populiści: euro to zło, Merkel - jeszcze większe!

  Por En 30 de Julio de 2014

  Nie dla Mer­kel, nie dla euro, tak dla wol­ne­go ryn­ku- oto, co mo­ty­wu­je mło­dych nie­miec­kich eu­ro­scep­ty­ków. Za­ło­żo­na za­le­d­wie rok temu par­tia Al­ter­na­tive für Deut­schland (AfD) zdo­by­ła 7% gło­sów w wy­bo­rach eu­ro­pej­skich. Nie­któ­rzy oskar­ża­ją ich o po­pu­lizm i przy­my­ka­nie oczu na na­cjo­na­li­stów w swo­ich sze­re­gach. A co mówią sami ak­ty­wi­ści?