• Co młodzi Europejczycy myślą o Grecji i reformach oszczędnościowych?

    Por En 27 de Julio de 2015

    Śmiało można powiedzieć, że wszyscy są znudzeni sporami między Grecją i Niemcami, które zdominowały temat trzeciego pakietu pomocowego. Oprócz Niemiec i reszty narodów są inni wierzyciele, którzy również cierpią z powodu cięć. Zadaliśmy obywatelom państw Europy proste pytanie na temat skomplikowanego problemu: Czy Twoim zdaniem rozwiązanie zaproponowane Grecji jest sprawiedliwe?