• Świat wina: W kryzysie czy w pełnej krasie?

  Por En 9 de Enero de 2014

  Najnowsze dane potwierdzają tendencje ostatnich lat. Liczba wielbicieli wina w Hiszpanii wciąż spada, pomimo znaczenia tego sektora gospodarki, dla kraju gdzie jego produkcja jest silną tradycją. Ogromny wpływ na to ma zmiana nawyków żywieniowych młodych pokoleń.

 • Bitcoin: WALUTA PRZYSZŁOŚCI?

  Por En 3 de Enero de 2014

  Bit­co­in to nowa wir­tu­al­na wa­lu­ta tworzona w sys­te­mie P2P. Nie podlega pod żaden bank cen­tral­ny, czy mię­dzy­na­ro­do­wey sys­te­m wa­lu­to­wy. Pomimo tego speł­nia wszel­kie wa­run­ki jako śro­dek płat­ni­czy: jego ilość jest ogra­ni­czo­na, jest war­to­ścio­wy i bez­piecz­ny. O jego suk­cesie świadczą natomiast mi­liar­dy do­la­rów w niego za­in­we­sto­wa­ne.

 • Niech to krowa!

  Por En 27 de Marzo de 2013
  "Życie cię zaskoczy, zaskoczy cię życie" śpiewa Rubén Blades. Jakie określenia cisną się nam na usta, kiedy dowiadujemy się, że największy leń z naszej klasy jest teraz bogaty, ponieważ dostał intratną posadkę dzięki protekcji, podczas gdy my tkwimy na stażu za parę złotych.
 • Juan Francisco Casas: sztuka czy pornografia?

  Por En 9 de Enero de 2013
  "To trochę przygnębiające, że widok zmysłowego biustu, w 2011 roku może budzić zgorszenie ", ubolewa Juan Francisco Casas - andaluzyjski artysta, którego praca umieszczona na portalu YouTube została ocenzurowana. "Nie wiem czy jest jeszcze coś, co mogłoby mnie zaskoczyć. Usunięto również moje konto na Facebooku".
 • Pięć powodów, by cię (teoretycznie) nienawidzić Europo

  Por En 2 de Enero de 2013
  Interpretacja kalendarza Majów, zakładająca koniec świata w piątek 21 grudnia 2012 roku, okazała się błędna. Ziemia ocalała, podobnie jak pięć europejskich apokalips.