• Görlitz, Come From the Dead

  Por En 16 de Abril de 2015

  Over the last two decades, Görlitz and Zgorzelec, like many Polish cities post-1989, have undergone rapid changes. On the German side of the border, parts of the city are derelict. Now, young people are figuring out what to do with all the empty spaces.

 • Żydowskie dzielnice - rewitalizacja czy gentryfikacja?

  Por En 13 de Noviembre de 2014

  Wraz z inauguracją warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich media obwieściły wszem wobec modę na żydowskość. Ale moda, tak samo, jak rewolucja, lubi pożerać własne dzieci. Po epoce rozkwitu wiele dawnych europejskich dzielnic żydowskich boryka się dziś z agresywną komercjalizacją, która zaciera ich oryginalność i ślady bytowania ich dawnych mieszkańców.

 • Od pustych półek do Master Chefa - polska kuchenna rewolucja

  Por En 24 de Octubre de 2014

  W 1992 roku otwarto w Polsce pierwszy McDonald's. Dziś, po 22 latach, Spółdzielczy Dom Handlowy „Sezam”, w którym mieścił się fast food, został zamknięty, a niedługo ma zostać wyburzony, by ustąpić miejsca kolejnemu warszawskiemu wieżowcowi. Ten artykuł to jednak nie historia McDonalda ani „Sezamu”, ale opowieść o jedzeniu oraz o tym, jak odzwierciedla ono 25 lat przemian w Polsce.

 • Powiedz mi, co jedzą Polacy, a powiem ci, kim są

  Por En 21 de Octubre de 2014

  W 1992 roku otwarto pierwszą w Polsce restaurację McDonald's. Dziś, po 22 latach, Spółdzielczy Dom Handlowy „Sezam”, gdzie mieścił się fast food, został zamknięty, a za niedługo ma zostać wyburzony, by stworzyć miejsce dla kolejnego warszawskiego wieżowca. Lecz nie będzie to historia McDonalda ani „Sezamu”, ale opowieść o jedzeniu oraz o tym, jak odzwierciedla ono 25 lat przemian w Polsce.

 • Upper Silesia – Torn Between Poland, Germany and Dreams of Autonomy

  Por En 7 de Octubre de 2014

  What is it like to be different in a state where over 95% of the population are white, Catholic and of the same ethnicity? Before World War II, around one third of Poland was made up of ethnic minorities. Today the biggest ethnic minority lives in Upper Silesia, a region strongly influenced by Polish and German culture.

 • My się stonki nie boimy - Pokolenie Y wobec Peerelu

  Por En 15 de Abril de 2014

  Szare ob­dar­te bloki z wiel­kiej płyty, stary fiat, wata cu­kro­wa kle­ją­ca się do pal­ców. Coś, co trzy­dzie­ści lat temu iry­to­wa­ło i bu­dzi­ło wstręt, dziś staje się przed­mio­tem fa­scy­na­cji mło­de­go po­ko­le­nia, a pol­skie wzor­nic­two rodem z pe­ere­lu staje się ikoną po­pkul­tu­ry.

 • Uncool Britannia - Can Pop Culture Save the UK?

  Por En 3 de Abril de 2014

  The Brit Awards Cer­e­mony, 24th Feb­ru­ary 1997, Lon­don. The Spice Girls enter the stage. Fire­works ex­plode and teenage girls scream as they begin to per­form Wannabe. Geri Hal­li­well, Gin­ger Spice, wears a Union Jack dress - far too short, just as she likes it. This performance went down in pop culture history. Can Britain be cool again as it was in 1997?

 • Immigrant is the new black

  Por En 18 de Febrero de 2014

  Switzer­land in­tro­duced the quo­tas for im­mi­grants, U.S. im­mi­gra­tion re­form ended up in the trash and the U.K. im­mi­gra­tion min­is­ter has re­signed after re­veal­ing that he has em­ployed il­le­gal house cleaner. Im­mi­gra­tion has be­come a sub­ject of po­lit­i­cal bick­er­ing, but the fig­ure of an il­le­gal im­mi­grant sym­bol­izes a lack of understanding of modern globalized world.

 • All the C.I.A.'s men - a "black site" prison in Poland

  Por En 30 de Enero de 2014

  After 10 years yet an­other in­for­ma­tion about se­cret CIA pris­ons in Eu­rope came up. Leszek Miller, who was a Pol­ish prime min­is­ter while the "black site" has been used, de­nies every­thing. But the fact, that the CIA has tor­tured pris­on­ers of war in the Stare Kiejkuty vil­lage, is no longer an open se­cret and Pol­ish au­thor­i­ties will have to reckon with some se­ri­ous charges.

 • Not all Romanians are vampires, Mr Cameron

  Por En 8 de Enero de 2014

  Britain, once an em­pire which invaded other islands, is now bravely fighting off immigrants from its own shores. David Cameron recently introduced laws di­rected against the Bul­gar­i­ans and Ro­ma­ni­ans expected to flood the British labour mar­ket. Cameron is trying, at least in the eyes of the public, to turn them into an army of Drac­u­las, who want to suck the ben­e­fits out of Britain